Dożywianie ucznia i przedszkolaka – rodzicu złóż wniosek!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż można już składać wnioski o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczęszczających do gdańskich szkół i przedszkoli.

Chcąc zapewnić dziecku bezpłatny, ciepły posiłek należy złożyć wniosek do pracownika socjalnego w Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub przesłać na adres: mopr@gdansk.gda.pl

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury), a w przypadku gdy w rodzinie są osoby z niepełnosprawnością lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie o uzyskanym dochodzie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Rodzina może skorzystać z pomocy w formie dożywania dzieci, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 950,40 zł. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli dochód jest wyższy również istnieje możliwość zapewnienia dziecku ciepłego posiłku.

Posiłki finansowane są z dwóch programów:

· rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł

· gdański program osłonowy w zakresie dożywiania – jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 950,40 zł

Realizacja świadczenia obowiązywać będzie od 1 września 2021 r.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym w Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku - dane kontaktowe na stronie